Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ
Nedeľa 30. 4. 2017

Návštevnosť

Počet návštev: 809058

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Výborné umiestnenia dosiahli naši žiaci.

  A. Ben Peretz v kat. projekt získal 1. miesto a úspešní riešitelia R. Fedorová a P. Eperješi sa umiestnili na 5. a 6. mieste.

  Gratulujeme a ďakujeme za prípravu p. uč. Lengyelovej.

 •  

  4. 4. OK matematická olympiáda M6 M7 M8

  5. 4.  Testovanie T9

           Riaditeľské voľno pre 5. - 8. roč.

  7.- 8. 4. Zápis do 1. roč.

  10. 4. Slávik Slovenska šk. kolo

            Jarné účelové cvičenie teória

 • Žiaci našej školy priniesli pekné umiestnenia z OK matematickej súťaže Pytagoriáda

  P3 - 3. miesto M. Pogányová

  P4 - 4. miesto N. Utľáková

  P5 - 4. miesto D. Dudáš

  Úspešným riešiteľom a p. učiteľkám Pakosovej, Janitorovej a Pomothyovej ďakujeme za reprezentáciu a prípravu.

 • Veľmi pekné 3. miesto získala v 1. kategórii - poézia, Viktória Forgáčová zo 4. roč.

  Blahoželáme a ďakujeme p. uč. Janitorovej za prípravu.

 • 1.kategória:2.-4. ročník
  Próza: 
  1.miesto: Julka Eštvanová- postup na OK
  2. Patrik Vojtaník,Miška Pogányová
  3. Viki Forraiová, Riško Forgáč,Martina Bošelová

  Poézia
  1. Viki Forgáčová-postup na OK
  2. Natália Utľaková,Samko Blaščák
  3. Sárka Krauszová,Paťo Forrai, Timea Kovesdi

  Cena poroty- Mária Turtáková

 • Vynikajúce výsledky priniesli naši žiaci z OK biologickej olympiády.

  S. Kuliková získala 1. miesto a postupuje do KK.

  K. Mosejová sa umiestnila na 2. mieste a D. Kasterko na 4. mieste.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Príprava p. uč. Lengyelová

 • S. Blaščák z 2. ročníka sa umiestnil v celoslovenskej súťaži na 1. mieste. Gratulujeme

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ

Fotogaléria