Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ
Streda 7. 12. 2016

Návštevnosť

Počet návštev: 779232

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • V okresnom kole olympiády

  zo slovenského jazyka a literatúry,

  získala K. Mosejová z 9. roč.

  veľmi pekné 2. miesto

  gratulujeme 

 • V krajskom kole sa umiestnili naše žiačky S. Kuliková a E. Buchalová  na veľmi peknom 4. mieste.

 • ProEduco

  Pytagoriáda

  ŠK Geografická olympiáda

  Šaliansky Maťko

  Návšteva divadla I.stupeň

  Vianočná akadémia 21. 12. o 16.00

  Zimný slnovrat-relaxačný deň

 • 1. miesto v kategórii žiačky získali Sofia Kuliková a Ema Buchalová z 9. ročníka.

  Postupujú do krajského kola.

  Držíme palec!

 • Krajské kolo súťaže Dobšinského Košice

  Cenu  primátora získal Patrik Vojtaník z 2. ročníka.

  Cenu poroty získala Terezka Husáková z 5. ročníka

  Gratulujeme k úspechu !

 • 1.kategória:
  1.miesto-Patrik Vojtaník-postup na Ok
  2.-Viktória Forgáčová
  3.-Júlia Eštvanová

  2.kategória
  1.miesto-Tereza Husáková- postup na Ok

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ

Fotogaléria