Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ
Sobota 19. 8. 2017

Návštevnosť

Počet návštev: 830892

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

 

Novinky

 • Dňa 15.6.2017 sa vo Vranove nad Topľou konali majstrovstvá oblasti Východ v prehadzovanej trojíc. Žiaci 4. ročníka si vybojovali krásne 3. miesto a okrem trofeje a medailí si odniesli aj mnoho cenných skúseností​, pod vedením Mgr. M. Tomáša. pozrite si...

 • 1. Olympijský deň detí

  2. Botanická záhrada  ŠKD

  3. Multiplikačné podujatie Erasmus+

  4. Dopravná výchova 1. a 2. roč.

  5. Oceňovanie úspešných žiakov CVČ

  6. Exkurzia Sieň elektrických výbojov 9. roč.

  7. Noc v škole

  8. Jarmok na Hlavnej...

  9. Exkurzia Trebišov múzeum 1.-4. roč.

  10. Slávnostné ukončenie šk. roka

 • Naši deviataci boli úspešní v Testovaní 9.

                               SJL                 MAT

  priemer školy:        89,2%              71,5%

                    národný priemer:     61,2%              56,4%

 • Dievčatá 8. a 9. roč. nám urobili radosť svojim 2. miestom v OK kole futbalu starších dievčat.

  Dievčatá ďakujeme!

 • V OK turnaja v malom futbale žiakov, sa chlapci 8. a 9. ročníka umiestnili na 1. mieste a postupujú do KK.

  Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a Mgr. M. Tomášovi za prípravu.

 • Výborné umiestnenia dosiahli naši žiaci.

  A. Ben Peretz v kat. projekt získal 1. miesto a úspešní riešitelia R. Fedorová a P. Eperješi sa umiestnili na 5. a 6. mieste.

  Gratulujeme a ďakujeme za prípravu p. uč. Lengyelovej.

 • Žiaci našej školy priniesli pekné umiestnenia z OK matematickej súťaže Pytagoriáda

  P3 - 3. miesto M. Pogányová

  P4 - 4. miesto N. Utľáková

  P5 - 4. miesto D. Dudáš

  Úspešným riešiteľom a p. učiteľkám Pakosovej, Janitorovej a Pomothyovej ďakujeme za reprezentáciu a prípravu.

 • Veľmi pekné 3. miesto získala v 1. kategórii - poézia, Viktória Forgáčová zo 4. roč.

  Blahoželáme a ďakujeme p. uč. Janitorovej za prípravu.

 • 1.kategória:2.-4. ročník
  Próza: 
  1.miesto: Julka Eštvanová- postup na OK
  2. Patrik Vojtaník,Miška Pogányová
  3. Viki Forraiová, Riško Forgáč,Martina Bošelová

  Poézia
  1. Viki Forgáčová-postup na OK
  2. Natália Utľaková,Samko Blaščák
  3. Sárka Krauszová,Paťo Forrai, Timea Kovesdi

  Cena poroty- Mária Turtáková

 • Vynikajúce výsledky priniesli naši žiaci z OK biologickej olympiády.

  S. Kuliková získala 1. miesto a postupuje do KK.

  K. Mosejová sa umiestnila na 2. mieste a D. Kasterko na 4. mieste.

  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Príprava p. uč. Lengyelová

 • Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.

     škola     národný priemer

  SJL                77,9 %              63,1 %  

  MAT               80,3 %              62,3 %

 • S. Blaščák z 2. ročníka sa umiestnil v celoslovenskej súťaži na 1. mieste. Gratulujeme

 • V okresnom kole súťaže sa umiestnili na krásnom 2. mieste v I. kategórii P. Vojtaník z 2. ročníka  a na 3. mieste V. Forgáčová zo 4. ročníka v II. kategórii

  Ďakujeme za reprezentáciu.

 • Vynikajúce 1. miesto získala žiačka 9. roč. Sofia Kuliková,

  v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.

  Gratulujeme k postupu do krajského kola. 

 • V okresnom kole olympiády

  zo slovenského jazyka a literatúry,

  získala K. Mosejová z 9. roč.

  veľmi pekné 2. miesto

  gratulujeme a ďakujeme p. uč. Mgr. Kuľbagovej

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ

Fotogaléria