Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ
Utorok 17. 1. 2017

Návštevnosť

Počet návštev: 787151

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vynikajúce 1. miesto získala žiačka 9. roč. Sofia Kuliková,

  v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku.

  Gratulujeme k postupu do krajského kola

 • 9. 1. 2017

  OK olympiáda z anglického jazyka

  OK matematická olympiáda 9. roč.

  OK Šaliansky Maťko

  Karneval 1. - 4. roč.

  Polročné výpisy známok

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z.

  udeľuje na deň 22. 12. 2016 (štvrtok)

  riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

 • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

  srdečne Vás pozývame

  na Vianočnú akadémiu,

  ktorá sa uskutoční

  21. 12. 2016 o 16.00

  (streda)

   

 • V okresnom kole olympiády

  zo slovenského jazyka a literatúry,

  získala K. Mosejová z 9. roč.

  veľmi pekné 2. miesto

  gratulujeme 

 • V krajskom kole sa umiestnili naše žiačky S. Kuliková a E. Buchalová  na veľmi peknom 4. mieste.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Želiarska 4
  Želiarska 4, 040 13 Košice
  www.zszelke.edu.sk
 • 055/6367007-ZŠ
  055/6369518-MŠ

Fotogaléria